Klinika stomatologiczna Chorzów

Implantologia - znaczenie

Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia.

Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa Public/images/039.jpgDodane: 21-04-2019 23:14

Powrót do pełnej wersji: Klinika stomatologiczna Chorzów