Klinika stomatologiczna Chorzów

próchnica - definicja

Klinika stomatologiczna Chorzów
bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba objawiająca się demineralizacją substancji nieorganicznych i następnie proteolizą substancji organicznych z powodu działania kwasów wytworzonych przez ba.